۰۹۱۲۳۲۶۹۱۰۷

میزان مصرف کاغذ در ایران و جهان

میزان مصرف کاغذ بازیافتی برای کارتن سازی در ایران و جهان

امروزه حدود ۸۵ میلیون تن کاغذ باطله در سطح جهان – عمدتا به منظور تهیه جعبه های بسته بندی- به مصرف می رسد و در برخی کشورهای اروپایی حدود ۹۰٪ مقواها و کاغذ های بسته بندی بازیافتی هستند که حداقل ۱۵% این محصولات برای بسته بندی مواد خوراکی مورد استفاده قرار می گیرند.

در کشور ما نیز با توجه به محدودیت منابع جنگلی وعدم توانایی منابع داخلی برای تامین کاغذ و مقوای نیازکشور و هزینه های زیاد واردات این مواد و همچنین با توجه به این که در برنامه سوم توسعه کشور با تصمیم شورای عالی الگوی مصرف ، مقرر است بخش عمده ای از نیاز مواد اولیه- به خصوص در مورد سلولز – از طریق بازیافت تامین گردد، ضرورت توجه بیشتر به مقوای بازیافتی و ویژگی های میکروبی، فیزیکی و شیمیایی آن مشخص می گردد .

لطفا دیدگاه خود را درباره این نوشته برای ما ارسال کنید