۰۹۱۲۳۲۶۹۱۰۷

کارتن


کارتن لمینتی | لمینت کارتن

کارتن لمینتی | لمینت کارتن در بعضی از محصولات تولیدی برایبهتر و زیاد شدن  ضخامت و مقاومت بسته بندیهای مواد ، سطح های متفاوتی بر روی آن ها لمینت می...

انتشار :2017/10/23 اطلاعات بیشتر +

مقوای کنگره ای

مقوای کنگره ای انواع مقوای کنگره ای ن انواع مقوا می باشد که از ترکیب حداقل سه لایه کاغذ ساخته می شود . ضخامت مقوای کنگره ای براساس نوع بسته...

انتشار :2017/09/20 اطلاعات بیشتر +