۰۹۱۲۳۲۶۹۱۰۷

مقوا


مقوای کنگره ای

مقوای کنگره ای انواع مقوای کنگره ای ن انواع مقوا می باشد که از ترکیب حداقل سه لایه کاغذ ساخته می شود . ضخامت مقوای کنگره ای براساس نوع بسته...

انتشار :2017/09/20 اطلاعات بیشتر +