۰۹۱۲۳۲۶۹۱۰۷

لمینت کارتن


کارتن لمینتی | لمینت کارتن

کارتن لمینتی | لمینت کارتن در بعضی از محصولات تولیدی برایبهتر و زیاد شدن  ضخامت و مقاومت بسته بندیهای مواد ، سطح های متفاوتی بر روی آن ها لمینت می...

انتشار :2017/10/23 اطلاعات بیشتر +