۰۹۱۲۳۲۶۹۱۰۷

تولید کارتن


اندازه گیری کارتن

اندازه گیری کارتن کارتن گونه‌ای محصول کاغذی است که از ترکیب ورق‌های کاغذ درست می‌شود. به گستردگی در بسته‌بندی به کار می‌رود. کارتن معمولاً از سه لایه کاغذ ساخته می‌شود....

انتشار :2018/06/04 اطلاعات بیشتر +

تحول در کارتن سازی

تحول در کارتن سازی ورق کارتن شامل یک ورق و یا بیشتر، از کاغذهای کنگره دار (فلوتینگ) است که از طریق چسب به کاغذ های لاینر چسبانیدن می شود. 3نوع...

انتشار :2018/02/01 اطلاعات بیشتر +