۰۹۱۲۳۲۶۹۱۰۷

فلکسو

فلکسو

دستگاه چاپ کارتن ( فلکسو ) یکی از دستگاه های اصلی برای تولید کارتن چاپی می باشد و در ایران هم توسط چند شرکت تولید می شود.

شما می توانید در بازار دستگاه های چاپ مختلفی را پیدا کنید که بسته به کیفیت و سال ساخت قیمت گذاری می شوند.

عکس دستگاه فلکسو را ببینیم

خرید و فروش دستگاه فلکسو

دستگاه چاپ از تک رنگ تا چهار رنگ موجود است و برای چاپ کارتن با بیش از چهار رنگ را باید با دستگاه فلکسو چهار رنگ توسط کلیشه های ترکیبی تولید می کنند.

شرکت آذین پک فجر دستگاه چاپ شما را به بالاترین قیمت و کاملا نقد خریدار است.

خرید و فروش فلکسو

تعمیرات اساسی و جزئی دستگاه چاپ شما با کمترین قیمت انجام می شود.