۰۹۱۲۳۲۶۹۱۰۷

اولین کارتن سازی


واقعیت های بهداشتی کارتن های بازیافتی

واقعیت های بهداشتی کارتن های بازیافتی در این مقاله به طور خلاصه به نکات اصلی مربوط به بسته بندی ها و مقواهای بهداشتی پرداخته شده است که عبارتند از :...

انتشار :2017/09/20 اطلاعات بیشتر +

تاریخچه کاغذ سازی و تاریخچه کارتن سازی

تاریخچه کارتن سازی تاریخچه کاغذ سازی در ابتداي تمدن بشري، نياز به بسته بندي غذا نبوده است، چون انسانهاي اوليه براي به دست اوردن غذا از محلي به محل ديگر مي...

انتشار :2017/09/20 اطلاعات بیشتر +