۰۹۱۲۳۲۶۹۱۰۷

انواع کارتن


آشنایی با انواع کارتن در کارتن سازی

آشنایی با انواع کارتن در کارتن سازی 1. کارتن معمولی این نوع کارتن بیشتر ین استفاده را در بین کارتن ها دارد  و شامل  طول و عرض و ارتفاع میباشد....

انتشار :2017/09/28 اطلاعات بیشتر +