فروش کارتن اسباب کشی آماده

فروش کارتن اسباب کشی آماده

ارسال کارتن ها با پیک و تحویل فوری ( فروش کارتن اسباب کشی آماده )

در صورت ارسال با پیک سفارشات شما عزیزان کمتر از 2 ساعت به دستتان میرسد

در صورت ارسال با پیک کیفیت ها تضمینی میباشد.

فروش انواع کارتن های خالی اماده جهت اسباب کشی منزل و بایگانی زونکن های اداری و بسته بندی کالا

فروش کارتن دست دوم و کارتن اسباب کشی و فروش کارتن 5 لایه و کارتن محکم و فروش کارتن میوه و تحویل سفارش شما در کم ترین زمان.

فروش کارتن اسباب کشی آماده

فروش کارتن اسباب کشی آماده

فروش کارتن های خالی مقاوم جهت اسباب کشی منزل و اداره و بسنه بندی کالا و فریت بار.( فروش کارتن اسباب کشی آماده )

فروش انواع کارتن های مقاوم ایرانی و خارجی جهت اسباب کشی منزل، بایگانی زونکن های اداری، بسته بندی کالا، فریت و …

انواع کارتن برای جابجایی و فروش کارتن اسباب کشی آماده

 • کارتن بزرگ حمل بار.

 • کارتن ها بسیار بزرگ و مقاومت بالا ۷لایه و۱۰ لایه.

 • سفارش ساخت کارتن.

 • کارتن اسباب کشی.

 • کارتن های اداری زونکنی و کیس و تمام وسایل اداری.

 • کارتن فریت.

 • خرید و فروش کارتن جهت اسباب کشی منزل و اداره.

 • کارتن جهت اسباب کشی.

 • فروش انواع کارتن های مقاوم جهت اسباب کشی منزل و اداره.

 • کارتن مقاوم مناسب ظروف شکستنی. فریت هوایی و حمل نقل کتاب.

 • کارتن ۵ لایه محکم و مقاوم مناسب کتاب زونکن وسایل شکستنی و وسایل برقی.

 • کارتن مقاوم مناسب فریت هوایی. کتاب و خرده ریز منزل و وسایل شکستنی و بسته بندی کالا.

 • کارتن بسیار بسیار مقاوم و درجه ۱ مناسب وسایل شکستنی گران قیمت.

 • مناسب زونکن های اداری. بسته بندی کالا و کتاب و جابه جایی های اداری.

 • مناسب خرده ریز منزل. بسته بندی کالا و پرونده های اداری.

 • کارتن ۵ لایه محکم و مقاوم مناسب زونکن. اسباب کشی منزل، وسایل برقی و بسته بندی کالا و مکمل.

 • کارتن ۵ لایه ی خوش دست مناسب برای اسباب کشی منزل و اداره. فریت کالا و لوازم و مناسب برای بسته بندی وسایل برقی.

 • کارتن ۵ لایه محکم مناسب برای بسته بندی کالا وسایل حجیم. اسباب کشی منزل و اداره.

 • کارتن متوسط برای بسته بندی ظروف شکستنی و جابه جای وسایل سنگینی مثل کتاب.

 • کارتن بزرگ برای بسته بندی وسایل حجیم مانند وسایل برقی وسایل پلاستیکی و قابلمه.

 • کارتن ۵ لایه موارد استفاده: حمل کتاب جابه جایی ظروف شکستنی و کریستال. فریت بار جابه جایی وسایل حساس و ابزار الات.

 • کارتن ۵ لایه مقاوم موارد استفاده: حمل کتاب جابه جایی زونکن و پرونده – بسته بندی کالا. این کارتن برای جابه جایی اداری بسیار مناسب است.

 • کارتن ۵ لایه موارد استفاده: کارتن بسیار مناسب برای حمل کتاب ظروف شکستنی و جابه جایی وسایل سنگین.

 • کارتن ۵ لایه بسیار بسیار مقاوم موارد استفاده: حمل کتاب جابه جایی ظروف و کریستال های دکوری و فریت بار و مناسب برای تمامیه وسایل سنگین.

 • کارتن ۵ لایه مقاوم موارد استفاده: مناسب برای وسایل برقی. کیس و  وسایل سنگین نسبتا حجم دار و فریت بار.

 • کارتن ۵ لایه بسیار مقاوم موارد استفاده: مناسب برای کتاب زونکن و پرونده ظروف چینی شکستنی.

 • کارتن ۵ لایه بادوام و مقاوم. موارد استفاده: مناسب برای لباس، عروسک، وسایل حجیم سبک.

 • کارتن ۵ لایه مقاوم مناسب برای: لباس، قابلمه، ظروف پلاستیکی. وسایل حجیم سبک.

 • کارتن ۵ لایه موارد استفاده: لباس، عروسک و وسایل بازی.

 • کارتن ۵ لایه با مقاومت معمولی مناسب برای کیس و بسته بندی کالا.

فروش کارتن اسباب کشی آماده

فروش کارتن اسباب کشی آماده

فروش کارتن اسباب کشی آمادهسئو شده توسط دیچینو