۰۹۱۲۳۲۶۹۱۰۷

عوامل تأثیر گذار کیفی کاغذ و ورق در کارتن سازی

 

 

دما

سبب خشک تر شدن الیاف می شود و اثر چندانی بر چسب و مقاومت کـاغذ و مقوا در کارتن سازی ندارد. ولی دمای  بالا ممـکن است اسـت سـبب تغییر رنگ، قـوص برداشتن مقوا، سـوختن و به همـراه رطـوبت منجر به رشد عوامل بیولوژیکی و مخرب شود.

 

رطوبت
با توجه به ینکه مقـوا و کاغذ از الیـاف چـوبی تهیه شده اند و با توجـه به خاصیت جـذب آب چـوب، بسـته های ساختـه شده از کـاغذ و مقـوا به مرور زمان رطوبت نسبی محیط را جذب نموده و با محیط اطـراف به حالت تعادل در می یند. در صورت عدم استفاده از آهار و مواد افزودنی ضد رطـوبت؛ الیـاف رطـوبت را به خـود جذب می نمایند، همچنین پیوند بین الیاف سست تر می شود. در رطوبتهی بسیار بالا الیاف و لایـه های کـاغذ و مقـوا از هـم جدا و متـلاشی می گـردند. رطـوبت مهمـترین عـامـل محیـطی مخـرب مقـوا، کـاغذ معمـولی و فـاقـد آهـار بـه شمار می رود.

 

گرد و غبار
گـردو غبار ممـکن اسـت سبب سـست شـدن چسبهی بین لایه ها و فرسایش سطحی کاغـذ و مقوا شود ولی بطـور کلی اثر قابل توجهی بر آنها نمی گذارد.

نور
نور اگر سبب افزیش دما نشود به تنهایی اثر چندانی روی کاغذ و مقوا نـداشته و فقط ممکن است سبب تغییر رنگ ظاهری، سطـحی و کـمرنـگ شدن علایم و تبلیغات چاپی روی آنها شـود. در صـورت استـفاده از چسب، نور سبب ضعیف شـدن بعضی از اتصـالها نیز می شود.

 

اسید ها و بازها
کلیه اسیدهای غلیـظ قـوی مثل اسید سولـفوریک، اسد کلریدریک و … بر کـاغذ و مقوا مـؤثر می باشـند. اسیـدهای ضعیـف و رقیـق نظیر؛ اسیـد استیک، اسید فـرمیک و غیره اثر کمـتری دارند. این اثر بیشتر روی مقوا و کـاغذهای بدون پوشـش و یا کـاغذ و مقـواهایی که آهـار چندانی ندارند مشهودتر است. قلیایی ها نیز با غلظت بالای ۱۷% بر کاغذ و مقوا اثر می گذارند.

روغنها و مواد چـرب روغنها و مواد چـرب از مقاومتهای کاغذ می کاهند و استحکام اولیه آنها را کاهش می دهند (مگر آنکه بصورت مقاوم به چربی تهیه شده باشند یا با مواد دیگر پوشش یا لمینت گردیده باشند).

لطفا دیدگاه خود را درباره این نوشته برای ما ارسال کنید